Bu kılavuz size Ruby’yi hızlı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Burada Ruby programlama dilinin temellerini öğrenirken daha kapsamlı kitaplara geçmek için de hazır hale geleceksiniz.

Merhaba Dünya!

Bir programlama dili öğreten her kılavuzun bir "Merhaba dünya!" uygulaması ile başlaması gelenek halini almıştır. O halde hadi bir "Merhaba Dünya!" uygulaması yazalım:

puts "Merhaba Dünya!"

Peki ama bu uygulamayı nasıl çalıştıracağız?

Bir Ruby uygulamasını çalıştırmanın en kolay yolu onu etkileşimli Ruby(interactive Ruby) ile çalıştırmaktır. Etkileşimli Ruby’yi açmak için bir uçbirim(terminal, konsol, shell) açın ve şu komutu girin:

irb

Şöyle bir ekran ile karşılaşmış olmalısınız:

C:\Users\ismail\YazBel\belgeler>irb
irb(main):001:0>

Buradaki > işareti, sizden bir Ruby uygulama satırı beklendiğini belirtmektedir. Yukarıdaki uygulama kodunu bu işaretten sonraki boşluğa yazın ve Enter tuşuna basın. Şöyle bir çıktı görmelisiniz:

irb(main):001:0> puts "Merhaba Dünya!"
Merhaba Dünya!
=> nil

Böylece, bir satır da olsa, Ruby ile ilk uygulamamızı yazmış ve çalıştırmış olduk!